روز شهرداری و دهیاری

نامگذاری۱۴تیرماه روز شهرداری و دهیاری را به همه ی مدیران و مجاهدان عرصه مدیریت شهری و روستایی که در راستای آبادانی کشور عزیز و اسلامی مان تلاش می کنند تبریک عرض می نماییم .


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها