اجرای چراغ دکوراتیو

اجرای پایه چراغهای دکوراتیو خیابان شهرداری حد فاصل میدان پژوهش و تقاطع شهرداری توسط شهرداری قیدار.


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

https://t.me/shahrdarigheydar


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها