بازدید میدانی مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه

بازدید میدانی مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه استان زنجان رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قیدار، شهردار قیدار و رئیس اداره اوقاف شهرستان از طرح توسعه حرم مطهر قیدار نبی( ع) حسب پیگیری های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قیدار و صدور دستور تسریع عملیات بهسازی توسعه حرم مطهر توسط مدیرکل محترم اوقاف در حاشیه جلسه مشترک بین شهرداری و اداره کل اوقاف
دوشنبه ۳/۴/۹۹


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها