ترمیم آسفالت ضلع شرقی

لکه گیری و ترمیم آسفالت ضلع شرقی میدان امام حسین و خیابان مطهری شمالی توسط واحد عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها