راه اندازی تلویزیون شهری

نصب و راه اندازی تلویزیون شهری توسط شهرداری قیدار
این رسانه با هدف درج اخبار و آگهی های شهرداری قیدار و بهبود اطلاع رسانی به عموم همشهریان راه اندازه گردیده است.
درج آگهی های تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر کاربردهای تلویزیون شهری نصب شده در ضلع غربی چهار راه شهرداری می باشد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها