افتخاری دیگر برای شهرستان خدابنده

در انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات استان زنجان که در تاریخ27خرداد99 بصورت الکترونیکی برگزار شد،
احمد سلطانی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه بیان خدابنده
توانست با47رای از60 رای ماخوذه، اولین رای در استان را آورده و به مدت سه سال به عنوان هیات رییسه به خانه مطبوعات راه یابد.

لازم به ذکر است احمد سلطانی در دوره اخیر نیز اولین رای را کسب نموده بود و به عنوان نایب رییس خانه مطبوعات استان فعالیت داشت.


شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار این موفقیت را به جامعه مطبوعاتی شهرستان و دست اندر کاران مطبوعه هفتگی بیان خدابنده تبریک می‌گوید.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها