عملیات لکه گیری آسفالت

عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر خیابان محیط زیست
موخه:99/03/25
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها