حضور نیروهای شهرداری جهت امداد و نجات

تصادف دو خودرو پژو پارس و وانت پیکان در محور مواصلاتی قیدار همدان و حضور نیروهای شهرداری جهت امداد و نجات.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها