عملیات لکه گیری آسفالت

عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر خیابان مرصاد
موخه؛99/03/22
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها