عملیات پیور زنی

پایان عملیات پیور زنی حدفاصل میدان سهروردی تاانتهای پیاده رو صندوق مهر امام رضا علیه السلام توسط شهرداری قیدارشروع عملیات پیور زنی و جدول گذاری حد فاصل میدان شهدا تا تقاطع مطهری توسط شهرداری قیدارپایان عملیات پیور زنی در پیاده رو خیابان حجاب ضلع جنوبیادامه عملیات پیور زنی حد فاصل میدان شهدا تا فرهنگسرا اشراق توسط شهرداری قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها