روز قدس

روز قدس، روز اسلام است. (امام خمینی «ره»)


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها