ملاقات های مردمی

ملاقات های مردمی با اصانلو شهردار قیدار

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها