عملیات لکه گیری آسفالت

عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر خیابان هاشمی نژاد
مورخه،۹۹/۰۲/۲۵
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها