تسهیل وام نوسازی

جلسه اعضای محترم شورای اسلامی شهر قیدار با رئیس محترم اداره ثبت اسناد و املاک و رئیس محترم بانک مسکن شهرستان خدابنده در خصوص تسهیل در اعطای وام بانکی به متقاضیان نوسازی املاک واقع در بافت فرسوده ۷ هکتاری محله سرچشمه


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها