هیئت مدیره سازمان همیاری حاج بهروز اصانلو شهردار محترم شهر قیدار

 با کمال  مسرت موفقیت جنابعالی را در انتخابات هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان تبریک عرض نموده و توفیق روز افزونتان را از درگاه پروردگار متعال مسئلت می نماییم.

 بی‌تردید حضور جنابعالی در سازمان همیاری شهرداری ها فرصت مغتنمی خواهد بود تا شاهد رونق آن سازمان باشیم.

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قیدارجناب آقای بهروز اصانلو  شهردار محترم

 بدین وسیله انتخاب جنابعالی را در انتخابات هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان تبریک عرض نموده و موفقیتتان را آرزومندیم.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدارجناب آقای حاج بهروز اصانلو  شهردار شهر قیدار

انتخاب جنابعالی را در انتخابات عضو گیری هیات مدیره  به عنوان عضو اصلی  هیئت مدیره در سازمان همیاری شهرداری های استان تبریک عرض نموده و موفقیت حضرت عالی را در تمامی عرصه های مدیریتی از خداوند منان مسئلت داریم .

از طرف حاج محمد خلجی شهردار زرین آباد

و حسن علی افشاری شهردار کرسف

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها