محل مجاز تخلیه نخاله اصانلو شهردار قیدار طی بازدید از محل های پشت محیط‌زیست و انتهای خیابان دکل ورودی های شهر  اظهار داشت
طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند تخلیه و ریختن هرگونه زباله و نخاله های ساختمانی در حاشیه نزدیک شهرها و مناطق مشخص نشده شهرداری جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قضایی می شود
 اصانلو از شهروندان شهر قیدار خواست در صورت مشاهده ، موارد را سریعاً با تلفن شماره های ۴۳۲۲۷۴۷۴ و ۳۴۲۲۲۳۹۹ شهرداری قیدار اطلاع دهند تا همکاران ما با این افراد متخلف، برخورد قانونی نمایند.
 
لذا تنها محل مجاز برای تخلیه نخاله و خاک مازاد فعلاً روبروی جایگاه پمپ بنزین جاده زنجان کنار کانال مسیر اداره گاز محل مشخص شده در تصویر بالا می باشد.
از ریختن هرگونه نخاله و خاک مازاد در جاهای دیگر جداً خودداری فرمایید.

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها