راه اندازی غسالخانه اختصاصی راه اندازی غسالخانه اختصاصی برای فوت شدگان در اثر بیماری کرونا در کل شهرستان خدابنده توسط شهرداری قیدار در محل آرامستان بهشت زهرای شهر قیدار.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها