سیصدوسومین جلسه شورای اسلامی سیصدوسومین جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با دستور کار بررسی بودجه شهرداری قیدار برای سال ۱۳۹۹ و همچنین پاسخگویی به سوالات و درخواستهای شهروندان محترم روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه در محل دفتر شورا برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه مرادی ریاست شورای شهر از تقدیر و تشکر از حضور به موقع اعضای شورای شهر و عرض خیرمقدم به شهروندان دستورکار جلسه را بررسی نهایی بودجه اعلام نمودند که پس از تصویب بودجه، به درخواست های مراجعین محترم پاسخ های لازم ارائه گردید.
در ادامه با درخواست شهردار محترم مبنی بر نامگذاری خیابان منتهی به بیمارستان بنام خیابان پرستار در جهت تقدیر از خدمات محافظان سلامت موافقت بعمل آمد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها