کارخانه آسفالت شهرداری بازدید اصانلو شهردار قیدار از کارخانه آسفالت شهرداری قیدار و بررسی  روند تولید شن و ماسه در کارخانه اصانلو در این بازدید بیان داشت مجوز های لازم جهت برداشت مصالح از معدن شهرستانک به مقدار پنج هزار متر مکعب اخذ و در حال برداشت میباشد.
در حال حاضر  مصالح مورد نیاز  تا دو سال آینده در کارخانه تامین شده و  آماده بهره‌برداری است.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها