جلسه اعضای هیات رییسه شورای شهر جلسه اعضای هیات رییسه شورای شهر آقایان مرادی وحسین پور وبکشلو به همراه جناب آقای اصانلو شهردار محترم با آقای بدیعی رئیس محترم امور آب و فاضلاب شهرستان خدابنده  در رابطه با بازگشایی انتهای خیابان بیست متری قدیر  برگزار واز محل جهت اتخاذ تصمیمات بازدید به عمل آمد.

رابط روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها