زیباسازی محیط اداره اموزش پرورش

تهیه و مزین نمودن محوطه آموزش و پرورش با گل های زینتی توسط نیروهای شهرداری قیدار  در راستای تکریم از معلمین ارجمند که در جهت تولید محتوای آموزشی در شبکه های مجازی ایثارگرانه در تلاشند

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار
تشکرو اظهار لطف کادر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده از عوامل شهرداری قیدار بابت همکاری در زیبا سازی محیط اداره


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها