جلسه شورای اسلامی295 دویست و نودوپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر قیدار روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه در محل دفتر شورا تشکیل گردید.
در ابتدا ریاست محترم شورا با اشاره به اینکه شهر قیدار دارای ۲۵۰ هکتار معبر عمومی میباشد و در سه ماهه اخیر به جهت بازگشایی و جلوگیری از یخ زدگی معابر، شهرداری قیدار ضمن برف روبی اقدام به پخش ماسه و نمک در معابر سطح شهر نمودند. که اعضای محترم شورای اسلامی شهر قیدار به اتفاق ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام گرفته توسط شهردار محترم و پرسنل خدوم شهرداری از شهردار محترم خواستارتسریع در  تنظیف و لکه گیری معابر سطح شهر  شدند.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها