پیشگیری از ویروس کرونا بدینوسیله به اطلاع همشهریان عزیز می رساند، شهرداری قیدار در نظر دارد جهت پیشگیری از ویروس کرونا از ساعت ۲۲ امشب ( ۹۸٫۱۲٫۱۶) معابر سطح شهر را ضد عفونی نماید .
لذا از عموم شهروندان خواهشمندیم در ساعت مذکور از حضور در معابر اصلی و همچنین از پارک کردن خودرو در معابر جدأ خودداری نموده و با عوامل شهرداری همکاری نمایند .

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها