تجلیل از زحمات کادر درمانی بازدید فرماندار ،شهردار  ، دکتر کریم فر رئیس کمیته پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس جدید از و بخش اختصاصی بستری  بیماران مشکوک به کرونا ویروس و تجلیل از زحمات کادر درمانی ( پزشکان ، پرستاران و ...)
روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۳

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها