جلسه شورای اسلامی شهر

دویست و نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قیدار روزشنبه 10 اسفندماه با حضور ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده، شهردار محترم شهر قیدار و کلیه اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل گردید.


در این جلسه که به منظور بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تشکیل گردیدهبود، مقرر گردید شورای اسلامی شهر و شهرداری قیدار با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده و سایر نهادهای مرتبط نسبت به ضدعفونی کردن سطحشهر و مکان های عمومی اقدام نمایند


همچنین مقرر شد از برگزاری مراسم و جلسات غیر ضروری در حد امکان خودداری گشته و اطلاع رسانی های لازم در فضای مجازی و بانصب تراکت در ایستگاه های سلامت انجام گردد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها