خانواده های معظم شهدا قدردانی اصانلو، شهردار قیدار از «مادر بزرگوار شهید فرهادی» با اهدای لوح سپاس و تجلیل از رشادت ها و ایثارگری های خانواده های معظم شهدا و جانبازان

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها