لکه گیری معابر با آسفالت گرم

ا عنایت به لزوم لکه گیری معابر و نظر به وضعیت نامساعد جوی و بارندگی های زمستانه اخیر و نیز عدم امکان تولید آسفالت در کارخانه آسفالت،واحد عمران شهرداری قیدار اقدام به تولید آسفالت بصورت دستی و انجام لکه گیری معابر مینماید.


پاسخ مسئول:
در پاسخ به شهروندان محترمی که در مورد کیفیت آسفالت مطالبی را مطرح فرموده بودند باید گفت که عملیات آسفالت ریزی در شهرداری قیدار تحت نظارت و انجام آزمایش های لازم انجام گرفته و آسفالت مصرف شده دارای طرح اختلاط می باشد و نیز قیر استفاده شده مستقیماً از پالایشگاه های معتبر خریداری می گردد.

ضمناً با عنایت به حفاری های گسترده توسط شهروندان و ارگانهای دولتی و نیز با توجه به شرایط اقلیمی و سردسیر بودن منطقه و یخبندان های متوالی و نمک پاشی های انجام شده؛ ایجاد چاله و تخریب سطوح آسفالتی امری عادی خواهد بود  و شهرداری همه ساله با این موضوع مواجه می باشد.

در حال حاضر هیچ کارخانه آسفالتی در سطح استان فعال نیست تا نسبت به خرید آسفالت و لکه گیری اقدام گردد و به محض مناسب شدن شرایط جوی، این امر اجرا خواهد شد و در حال حاضر، آسفالت بصورت دستی تهیه و لکه گیری در برخی نقاط شروع شده است


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها