کانون فرهنگی شهید فهمیده بازدید شهردار و رئیس محترم شورای اسلامی شهر قیدار از کانون فرهنگی شهید فهمیده به مناسبت دهه مبارک فجر

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها