تقدیر از پاکبانان حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قیدار در مسجد امیر المومنین و تقدیر از پاکبانان همیار شهرداری در ماه محرم

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها