ملاقات مردمی ملاقات مردمی شهردار قیدار با شهروندان قیداری با حضور مسئولین واحد‌های مختلف شهرداری در محل دفتر شهردار و پاسخگویی به مشکلات و موارد مطرح شده
یکشنبه ۶ بهمن ۹۸

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها