جلسه هم اندیشی شهرداران

در جلسه هم اندیشی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان زنجان که به ریاست دکتر حقیقی، استاندار زنجان در محل استانداری به تاریخ 26/9/98 تشکیل شد، اعلام گردید که «شهرداری قیدار در ارزیابی هایی که توسط تیم ارزیابی عملکرد استانداری صورت گرفته است، بین شهرداری های هم تراز رتبه اول را کسب نموده است».
بهروز اصانلو شهردار قیدار در این رابطه بیان داشت: «نظام نظارت و ارزیابی بر عملکرد، یکی از ابزارهای اساسی  تحقق اهداف و برنامه های سازمانی می باشد که منجر به هدایت صحیح مدیران در راستای تحقق وظایف و برنامه ها می گردد».
اصانلو در ادامه افزود :« بر اساس شاخصه های تعریف شده و با استقرار تیم های ارزیابی عملکرد در شهرداری قیدار، عملکرد تمامی واحدهای این شهرداری مورد بررسی و سنجش قرار گرفته که عملکرد شهرداری قیدار، روند مطلوب و رو به رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد که این موفقیت حاصل تلاش های مستمر و زحمات پرسنل و مساعدت اعضای محترم شورای اسلامی بوده است».
شهردار قیدار اظهار امیدواری کرد که با شناسایی نقاط ضعف و چالشها، شاهد بهبود و ارتقاء خدمات و افزایش رضایت مندی شهروندان نجیب و فهیم باشیم. ارائه خدمات مطلوب و تکریم همشهریان با عنایت به وسع و توانایی های شهرداری قیدار، محور حرکت ما می باشد.


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها