آغاز عملیات هرس زمستانی درختان سطح شهر

به منظور جوان سازی،کنترل حجم تاج، کنترل ارتفاع درختان و حذف شاخه های بیمار و سرشاخه های خشک درختان موجود در شهر قیدار، عملیات هرس زمستانه در سطح شهر با بهره گیری از اکیپ متخصص و تحت نظارت واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری قیدار آغاز شده است.
 از مزایای دیگر هرس زمستانه، حذف مزاحمت بصری سرشاخه ها، افزایش طول عمر درختان، ایجاد دید ترافیکی مناسب برای رانندگان و جلوگیری از هرس های غیر اصولی و خودسرانه می باشد.


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها