ملاقات مردمی شهردار قیدار

ملاقات مردمی شهردار قیدار و مسوولین واحد‌های شهرداری با همشهریان و مراجعین محترم : یکشنبه ۹۸/۸/۱۹


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها