تقدیر از شهردار قیدار در همایش طلایه داران ترافیک

تقدیر از شهردار قیدار در همایش طلایه داران ترافیک
درهمایش طلایه داران ترافیک سال 98، از شهردار قیدار بخاطر خدمات ارزنده در برقراری امنیت ترافیکی، کاهش حوادث رانندگی در سطح شهر، اصلاح هندسی معابر و اصلاح تقاطع های حادثه خیز در معابر اصلی تقدیر شد.


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها