همایش دوچرخه سواری

شهرداری قیدار با همکاری پلیس راهور و اداره ورزش و جوانان برگزار میکند: همایش دوچرخه سواری بمناسبت روز جهانی بدون خودرو


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها