سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

دیدار شهردار قیدار با آزاده و جانباز هشت سال دفاع مقدس جناب آقای حکمعلی برقراری و قدردانی از زحمات و فداکاریهای جانبازان و آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی در سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها