بیمارستان جدیدالاحداث شهر قیدار در جلسه شورای اداری شهرستان خدابنده که با حضور دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان روز پنجشنبه در محل فرمانداری خدابنده برگزار شد؛ اصانلو شهردار قیدار اعلام کرد: «تشریفات اداری واگذاری زمین جهت احداث درمانگاه تامین اجتماعی بالاتر از آموزشگاه خلیج فارس روبه اتمام میباشد و اکنون آماده تحویل زمین مزبور به تامین اجتماعی هستیم».
همچنین در بازدید استاندار محترم وهیئت همراه از بیمارستان جدیدالاحداث شهر قیدار، شهردار قیدار اظهار داشت: «قسمتی از زمین بیمارستان در حال احداث رسول اکرم (ص) ازسهم شهرداری قیدار است که واگذار گردیده و اکنون نیازمند مساعدت جنابعالی برای حل مشکل سهم زارعین هستیم».

گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها