پدر شهید امیرحسین داداشی

حضور پدر شهید امیرحسین داداشی از شهدای گرانقدر حادثه پلاسکو در شهرداری قیدار و تقدیر اصانلو شهردار قیدار از ایشان بابت اهدای تجهیزات آتش نشانی به ایستگاه آتش نشانی شهرداری قیدار


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها