تسریع در راه اندازی ترمینال جنوب شهر

جلسه مشترک اصانلو شهردار قیدار با حجت الاسلام جنتی مدیرکل اوقاف استان در خصوص تسریع در راه اندازی ترمینال جنوب شهر قیدار که مسیرهای بخش بزینه رود، افشار، خرارود،کرسف، سهرورد و ... را پوشش خواهد داد


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها