جلسه مهر میراث شهرستان خدابنده

 اولین جلسه مهر میراث شهرستان خدابنده با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر قیدار، رئیس اداره میراث فرهنگی و هنری شهرستان خدابنده و جمعی از فعالان حوزه صنایع دستی و هنری شهرستان در محل سالن جلسات ساختمان بحران شهرداری عصر روز شنبه 25 خردادماه تشکیل و در خصوص مشکلات موجود در حوزه صنایع دستی و هنری و راهکارهای ایجاد اشتغال و جذب گردشگران در شهرستان بحث و گفتگو شد. در این جلسه مقرر گردید ضمن تشکیل منظم جلسات بعدی؛برنامه های پیشنهادی در قالب طرح به منظور بررسی به جلسات ارائه گردد


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها