لزوم ایجاد پایگاه خون گیری


دیدار آقایان مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار، بکشلو نایب رئیس و اصانلو شهردار قیدار با دکتر اسدی مدیرکل محترم اداره کل انتقال خون استان زنجان:

در این دیدار که به پیشنهاد مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار و با همراهی شهردار و نایب رئیس شورا در محل اداره کل انتقال خون زنجان انجام شد، درخواست ساکنین شهرستان خدابنده طی نامه ای تقدیم مدیرکل گردید.
در نامه مذکور به لزوم ایجاد پایگاه خون گیری در شهرستان خدابنده و خواسته اهالی و ساکنین شهرستان که بخش عمده ای از اهدا کنندگان خون در استان هستند اشاره شده و آمادگی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار برای مساعدت های لازم از قبیل واگذاری زمین مورد نیاز و صدور مجوزهای لازم اعلام گردیده است


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها