انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی

انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر قیدار برگزار شد.
شورای اسلامی شهر قیدار در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون انتخابات شوراها، هیأت رئیسه جدید خود را انتخاب کرد .
در این انتخابات که در روز دوشنبه دوم مردادماه با حضور نماینده فرماندار محترم شهرستان برگزار گردید اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر قیدار برای چهارمین سال به هیأت رئیسه جدید رأی داد .
در پایان این جلسه آقای علی حسین مرادی بعنوان رئیس شورای شهر، آقای محسن بکشلو بعنوان نایب رئیس و آقای مهدی حسین پور نیز بعنوان منشی و خزانه دار شورا برای مدت یکسال انتخاب شدند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها