‌‌‌جلسه حل اختلاف نقل وانتقال ملکی

‌‌‌جلسه حل اختلاف نقل وانتقال ملکی بین شهرداری و جهاد کشاورزی با حضور دکتر سلطانی معاونت امور عمرانی استانداری ،اصانلو شهردار قیدار ،مدیر کل جهاد کشاورزی و مدیر کل بازرسی استان در محل دفتر امور عمرانی استانداری


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها