جلسه شورای اسلامی شهر قیدار

جلسه شورای اسلامی شهر قیدار روز شنبه مورخ 10/8/99 در محل دفتر شورا برگزار شد.در این جلسه که با دستور کار بررسی مشکلات تا...

جلسه علنی شورا

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار برگزار گردید.در این جلسه که با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی شهر و شهروندان محترم برگزار...

جلسه علنی شورای اسلامی

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار در تاریخ شنبه 25/5/99 با دستور کار 1- رسیدگی به پرونده های املاکی، 2- نامگذاری معابر فا...

بررسی تفریغ بودجه سال 1398

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا در روز دوشنبه مورخ 30/4/99 با دستور کار بررسی نامه های وارده و پاس...

تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر

تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا در روز شنبه مورخ 28/4/99 با دستور کار بررسی پرونده های املاکی، نامه ...

جلسه بررسی و اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز اراضی تفکیکی شهر قیدار با حضور اعضای شورای شهر قیدار و...

جلسه 4/4/99

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا روز چهارشنبه مورخ 4/4/99 در محل دفتر شورای اسلامی شهر تشکیل شد. در ای...

طرح اقدام ملی مسکن

علی حسین مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار طی نامه ای به استاندار محترم زنجان در رابطه با موضوع طرح اقدام ملی مسکن...

سیصدوسومین جلسه شورای اسلامی

سیصدوسومین جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با دستور کار بررسی بودجه شهرداری قیدار برای سال ۱۳۹۹ و همچنین پاسخگویی به سوالات ...