تقدیر تشکر

همشهریسلام آقای شعبانی وقت بخیر میخواستم از آقای اله کرمی مسئول آتش نشانی شهرمان و همکاران زحمتکش آن مجموعه تقدیر تشکر ...

عمران شهرداری

شرح وظایف مسئول واحد:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي ع...

املاک شهرداری

شرح وظایف:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. ...

امور اداری شهرداری

شرح وظایف:شرح وظايف مسئول امور ادارياجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. نظارت لازم در زمي...

انفورماتیک و رایانه شهرداری

شرح وظایف:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. جمع آوري، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مخ...

دفتر شهردار

1-&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ابلاغ كليه بخشنامه ها، دستور العمل ها و آيين نامه ها حسب الامر شهردار محترم جهت اجراي دقيق به مد...

کارگزینی شهرداری

شرح وظايف كارگزيناجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده ...

حراست شهرداری

شرح وظایف:&nbsp&nbsp برنامه ريزي و اداره و نظارت بر انجام امور حراستي شهرداري و موسسات تابعه...

روابط عمومی شهرداری

شرح وظایف:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما ج...

واحد امور مالی و حسابداری

شرح وظايف رئيس اداره امور مالي و ادارياجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. نظارت بر كليه ا...